Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

A- A A+

Pobyt w szpitalu

Pacjent może być przyjęty na leczenie do szpitala na 2 sposoby:

  1. w przypadkach nagłych – bez skierowania.
    Wówczas pacjenta albo przywozi karetka albo sam się zgłasza, w sytuacji nagłej i silnej dolegliwości. Pacjent powinien mieć przy sobie dowód osobisty. Jeśli jednak dokumentu takiego nie będzie posiadał, powinien go dostarczyć, najszybciej jak to możliwe. ( Poprosić o dostarczenie najbliższych, rodzinę lub osobiście przynieść tuż po wyjściu ze szpitala)
  2. w przypadkach zaplanowanych – ze skierowaniem od lekarza rodzinnego
    Kiedy lekarz pierwszego kontaktu, w trosce o Twoje zdrowie, skieruje Cię do dalszego leczenia na oddziale szpitalnym, musi wystawić Ci odpowiednie skierowanie. Oprócz niego weź  ze sobą dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość i – jeśli tak nakazał lekarz – odpowiednie wyniki badań. Osoby bezrobotne powinny mieć zaświadczenie z Rejonowego Urzędu Pracy.

Co pacjent powinien zabrać ze sobą?

Jeśli masz skierowanie na leczenie na oddziale szpitalnym, powinieneś zabrać ze sobą:

  • piżamę lub wygodne ubranie np. dres
  • przybory toaletowe
  • ręcznik,
  • obuwie zmienne.

Oczywiście szpital zapewni większość z tych rzeczy w sytuacji, gdyby pacjent został przywieziony lub zgłosił się sam w sytuacji nagłej.

Udzielenie pomocy medycznej, przeprowadzenie wstępnej diagnostyki, konsultacji lekarskich oraz wszelkich formalności związanych z przyjęciem pacjentów dokonywane jest w odpowiednich izbach przyjęć. Każda izba jest dobrze oznakowana, usytuowana na parterze poszczególnych obiektów Szpitala. Na każdej z izb przyjęć zatrudniony jest doświadczony i wysoko kwalifikowany personel. Wszystkie osoby zatrudnione w tych jednostkach zaopatrzone są w czytelne, widoczne identyfikatory zawierające informacje na temat: danych osobowych, zajmowanego stanowiska, oraz miejsca pracy


Udzielanie świadczeń zdrowotnych

Świadczenia zdrowotne udzielane są na podstawie zapisów Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz. U. Z 2008 roku, Nr 164, poz 1027 z późn. zm.)

Art. 57.1. Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne finansowane ze środków publicznych są udzielane na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Art. 58 Świadczeniobiorca ma prawo do leczenia szpitalnego w szpitalu, który zawarł umowę

o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, na podstawie skierowania lekarza, lekarza dentysty lub felczera, jeżeli cel leczenia nie może być osiągnięty przez leczenie ambulatoryjne.

Art. 60 W stanach nagłych świadczenia zdrowotne są udzielane bez wymaganego skierowania.

Przed wykonaniem wszystkich czynności diagnostyczno - leczniczych i pielęgnacyjnych Pacjent lub członek jego rodziny powinien przedstawić pracownikom izby przyjęć:

skierowanie do szpitala,dokument uprawniający do bezpłatnego wykonywania świadczeń.

Po wykonaniu wszystkich niezbędnych czynności związanych z przyjęciem do szpitala, Pacjent kierowany jest do rozbieralni, gdzie pozostawia za pokwitowaniem swoje ubrania, skąd przekazywane są one do magazynu rzeczy chorych. Aby skrócić czas przyjęcia do oddziału oraz otoczyć Pacjentów profesjonalną i życzliwą opieką, każdy z nich odprowadzony zostaje do odpowiedniego oddziału przez pracowników izby przyjęć. Chory w stanie zagrożenia życia przewożony jest do oddziału lub na blok operacyjny w asyście zespołu anestezjologicznego.

W oddziale szpitalnym Pacjentem zaopiekuje się pielęgniarka odcinkowa, która wskaże miejsce na sali, zapozna z Pacjentami, poinformuje o zwyczajach panujących na oddziale, Prawach Pacjenta, czekających Go czynnościach i zabiegach, możliwości kontaktu z bliskimi.


Koordynacja leczenia i pielęgnowania

Po przyjęciu Pacjenta do poszczególnych oddziałów opiekę na mim sprawuje zatrudniony tam personel. Każda z osób, która zetknie się z Pacjentem - podobnie jak na Izbie Przyjęć - posiada widoczny i czytelny identyfikator, umożliwiający pacjentowi zapoznanie się z poszczególnymi osobami, ich stanowiskami oraz miejscem pracy.

Każdym oddziałem kieruje Ordynator, któremu podlegają wszyscy zatrudnieni tam lekarze. Do Ordynatora lub innych upoważnionych lekarzy Oddziału zgłaszać się należy z prośbą o informacje na temat stosowanej terapii, jej przebiegu i czasu leczenia. Godziny udzielania informacji związane są najczęściej z godzinami odwiedzin w oddziale. Zgodnie z prawem przysługującym Pacjentom mogą Oni zastrzec sobie możliwość nie udzielania informacji o stanie własnego zdrowia innym osobom niż pacjent.

Kadrą pielęgniarską, sanitariuszami i salowymi zarządzają Pielęgniarki Oddziałowe, które razem z pielęgniarkami dyżurnymi informują Pacjentów o przebiegu procesu opieki i pielęgnacji, przeprowadzają edukację Pacjentów, przygotowują ich do życia w zmienionych chorobą warunkach domowych. Informacja pielęgniarska dostępna jest przez całą dobę.

Do Ordynatorów jak i Pielęgniarek Oddziałowych kierować można wszelkie uwagi, wątpliwości, wnioski i skargi dotyczące leczenia i opieki.


Żywienie

Prawidłowe odżywianie jest bardzo ważnym elementem procesu zdrowienia, dlatego u każdego pacjenta przebywającego w oddziale lekarz zaleca odpowiednią dietę, stosowną do wieku i stanu zdrowia. Zdajemy sobie sprawę, że jej przestrzeganie w warunkach szpitalnych nie jest rzeczą łatwą. W związku z ogólnym złym samopoczucie spowodowanym chorobą, odmiennymi nawykami związanymi z kulturą spożywania posiłków, pacjenci często korzystają z posiłków domowych. Przynoszenie posiłków domowych nie jest zakazane. Jednak ich wprowadzanie do diety szpitalnej może stać się przyczyną wielu nieprzyjemnych następstw. Dlatego w tej sprawie prosimy o skonsultowanie się z dietetyczką oddziału lub pielęgniarką dyżurną.

Spożywanie posiłków odbywa się w salach chorych. Pacjentom, którzy z różnych względów wymagają pomocy w spożywaniu posiłków asystują dietetyczki lub pielęgniarki. Udział w karmieniu mogą brać również bliscy chorego.


Co można przynieść do Szpitala

Przychodząc do szpitala każdy pacjent powinien przynieść: przybory toaletowe /mydło, szczotkę do zębów, pastę, przybory do golenia, grzebień, ręczniki/, kapcie, własną bieliznę osobistą - pod warunkiem jej stałej i systematycznej wymiany na czystą, piżamę i szlafrok. Rodzice mogą przynieść swoim dzieciom ich ulubione zabawki, maskotki, gry, książki.

Na własną odpowiedzialność pacjenci mogą przynieść do szpitala radia, magnetowidy, telewizory. Należy jednak pamiętać, że używanie ich nie może zakłócać komfortu innych pacjentów.

Przy przynoszeniu do szpitala przedmiotów wartościowych takich jak pieniądze, itp. prosimy pamiętać, że Personel Naszej Placówki nie odpowiada za nie, jeżeli nie zostaną wcześniej oddane do depozytu pielęgniarce oddziałowej odpowiedniego oddziału.


Wypis pacjenta z oddziału

O wypisie do domu Pacjent i/lub Jego bliscy informowani są podczas wizyty porannej w przeddzień wyjścia.

W dniu wypisu sekretarka medyczna oddziału prosi pacjenta o przedstawienie dokumentu uprawniającego do bezpłatnego leczenia. Po wykonaniu niezbędnych czynności administracyjnych sekretarka zwraca pacjentowi Jego dokumenty wraz z kartą informacyjną wypisu ze szpitala i receptami.

Pacjenci wypisywani są z oddziału z reguły w godzinach przedpołudniowych. Osoby, które tego wymagają odwożone są do domu karetkami pogotowia. Ludziom bezdomnym, samotnym pomagamy w znalezieniu miejsca w domach pomocy społecznej.

Aktualności i informacje dla pacjentów

Darczyńcy

  


Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego otrzymał dotację w kwocie 50 000,00 zł
 
ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
 
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania polegającego na utylizacji środków ochrony osobistej,
 
 wykorzystywanej w czasie występowania zakażeń wirusem SARS-CoV-2 i zachorowwań na chorobę COVID-19.
 

Dziękujemy za okazane wsparcie.
 
 
 
 
 
Utworzono: 18 maj 2020

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego dnia 30.04.2020 r. otrzymał darowiznę pieniężną
 
od Fundacji KGHM Polska Miedź w Lubinie w kwocie 283 230,00 zł
 
z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu środków ochrony osobistej dla Szpitala
 
 w postaci kombinezonów, gogli oraz maseczek chirurgicznych w z związku z epidemią COVID-19.
 

Za otrzymaną pomoc serdecznie dziękujemy.
 
Więcej…

Komunikat dotyczący Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej

 

 

 Komunikat dotyczący realizacji świadczeń
w Ambulatoryjnej Opiece Specjalistycznej

 

Poradnie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego wznawiają działalność z ograniczoną ilością wizyt.
 
W związku z obecną sytuacją epidemiczną w celu minimalizacji ryzyka transmisji infekcji COViD-19 ogranicza się do niezbędnego minimum osobiste kontakty z pacjentami.

 

 
Rejestracja do poradni odbywa się telefonicznie bądź z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych.
 

BUDYNEK C

BUDYNEK A3

tel.  0 700 30 00

dla połączeń z komórki 459 595 500

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

poniedziałek 13:00 – 16:00

wtorek – piątek 9:00 – 13:00

tel.  0 700 30 00

dla połączeń z komórki 459 595 500

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

poniedziałek – piątek 8:00 – 14:00

 Poradnia Chorób Zakaźnych  Poradnia Alergologiczna dla dzieci
 Poradnia Profilaktyczno-Lecznicza Niedoborów Odporności  Poradnia Neurologiczna dla dzieci
 Poradnia Gastroenterologiczna  Poradnia Nefrologiczna dla dzieci
   Poradnia Chorób Zakaźnych dla dzieci
   Poradnia Hepatologiczna dla dzieci
   Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc dla dzieci
   Poradnia Neonatologiczna
   Poradnia Reumatologiczna dla dzieci
   Poradnia Gastroenterologiczna dla dzieci
   Poradnia Okulistyczna dla dzieci (od lipca)
   Poradnia Neurologiczna
  
Poradnia przyjmuje pacjentów wcześniej umówionych na określoną godzinę. Pacjent na wizytę powinien przybyć punktualnie, nie wcześniej niż na 5 minut przez wyznaczoną godziną.
 
Prosimy o każdorazowe odwoływanie terminu planowej wizyty w poradni specjalistycznej. Na wizytę do poradni dziecko przychodzi z jednym opiekunem.
 
Ogranicza się przebywanie w placówce osób z zewnątrz (z zachowaniem odstępu między poszczególnymi osobami 2 m – nie dotyczy odległości pomiędzy rodzicem/opiekunem prawnym a dzieckiem).
 
Dziecko i jego opiekun w trakcie pobytu w poradni powinni mieć założone maseczki zasłaniające usta i nos lub przyłbice, z wyjątkiem dzieci do lat 4, osób ze schorzeniami układu oddechowego i osób, które z powodu niepełnosprawności lub stanu zdrowia nie mogą założyć i zdjąć ochrony twarzy. Decyzja o założeniu rękawiczek jednorazowych należy do rodzica.
 
Pacjenci objęci leczeniem w poradni mają możliwość skorzystania z teleporady po wcześniejszym umówieniu w rejestracji.
 
 
Zgodnie z wytycznymi Inspekcji Sanitarnej, Pacjenci z objawami infekcji dróg oddechowych lub objawami przeziębieniowymi proszeni są o niezgłaszanie się na planowane wizyty.
 

 

 

Nowa Poradnia Psychologiczno-Terapeutyczna dla Dzieci i Młodzieży

 

  

 

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego powstała Poradnia Psychologiczno-Terapeutyczna, z której bezpłatnie mogą korzystać Dzieci uczące się, Młodzież oraz Osoby do 21 r.ż. wraz z Rodzinami i / lub Opiekunami prawnymi.
W Poradni pracują psycholodzy i psychoterapeuci posiadający duże doświadczenie w psychoterapii dzieci, młodzieży i rodzin.
 
Ze względu na obecne ograniczenia, nasze usługi w najbliższym czasie będą udzielane z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych w następującym zakresie:
- porada psychologiczna diagnostyczna
- porada psychologiczna
- sesja psychoterapii indywidualnej
- konsultacje psycho-edukacyjne dla rodziców.
 
Kiedy będzie taka możliwość, oferta zostanie poszerzona o:
- sesje psychoterapii rodzinnej
- sesje psychoterapii grupowej
- wizyty domowe i porady środowiskowe.

Naszym zdaniem, najskuteczniejsze są działania zintegrowane, dlatego też nie ograniczamy się tylko do pracy z Dzieckiem i Jego Rodziną, ale chcemy współpracować także z innymi instytucjami i podmiotami, pod których opieką znajduje się Pacjent. Proponujemy konsultacje edukacyjno-profilaktyczne dla Osób stanowiących wsparcie społeczne Dziecka oraz spotkania koordynacyjne (konsylia) z instytucjami i podmiotami, które zajmują się Dzieckiem i Jego Rodziną.

Jeśli potrzebujecie Państwo więcej informacji na temat funkcjonowania Poradni, zapraszamy do kontaktu telefonicznego od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 15.00 pod numerem telefonu:
71 / 392-53-56 oraz 503 916 169 lub drogą elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .
 

 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą nowej poradni - przejdź