Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

A- A A+

Karta Praw Pacjenta w alfabecie Braille'a

Karta Praw Pacjenta alfabetem Braille”a dla pacjentów niewidomych i niedowidzących jest już dostępna  w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu. Szpital jest pierwszą w Polsce placówką, która posiada Kartę w formacie dostosowanym do osób z dysfunkcjami wzroku.


Kartę Praw Pacjenta napisaną alfabetem Braille”a na foli, w formacie A4 z zachowaniem zasad sanitarno-higienicznych przekazał dyrektorowi naczelnemu szpitala Januszowi Jerzakowi Krzysztof Pede, prezes zarządu Stowarzyszenia na rzecz Równego Dostępu do Kształcenia „Twoje Nowe Możliwości”. W sumie szpital otrzymał 17 egzemplarzy, które trafią na izby przyjęć  oraz oddziały. alfabet poziom nastrone


Odbierający Karty Praw Pacjenta dyrektor (na zdjęciu z kartą) powiedział, że w szpitalu od zawsze jesteśmy nastawieni na jakość, czyli tworzenie w miarę możliwości najlepszych warunków dla pacjentów.

- Trafiają do nas ludzie z różnymi schorzeniami czy dysfunkcjami, a to wpływa na m.in. ich samopoczucie czy kontakt z personelem. Dlatego też od wielu lat szkolimy pracowników z komunikacji z pacjentami, zaspakajania ich potrzeb nie tylko w zakresie leczenia ale i pobytu w naszej placówce. Dlatego - w miarę naszych możliwości - staramy się usuwać bariery architektoniczne, które utrudniają pacjentom pobyt u nas. Mamy pracowników posługujących się językiem migowym. A obecnie udostępniamy Kartę Praw Pacjenta z myślą o niewidomych i niedowidzących, bowiem i tacy pacjenci trafiają do nas. Staramy się pamiętać i o ich potrzebach – mówił dyrektor.

Według dyrektora możliwość samodzielnego przeczytania Karty Praw Pacjenta i świadomość, że w tym szpitalu myślimy o potrzebach ludzi z różnymi dysfunkcjami powinna poprawić ich samopoczucie podczas leczenia, a dobre samopoczucia i komfortu są elementami dochodzenia do zdrowia.

- Sukcesywnie chcielibyśmy udostępniać również inne dokumenty w alfabecie: oświadczenia czy różne zgody, tak aby pacjent nie musiał zdawać się na innych lecz mógł sam się zapoznać z dokumentami – dodał Janusz Jerzak.

Z kolei Jan Mularczyk, z-ca dyrektora ds. administracyjnych dba, aby szpital był miejscem przyjaznym dla niepełnosprawnych pacjentów.  Szpital spełnia wszelkie wymogi przewidziane prawem  dla osób niepełnosprawnych.

- Staramy się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom osób niepełnosprawnych i ułatwiać im dostęp do naszej placówki. Trzeba jednak pamiętać, że część  szpitala znajduje się w budynkach po starych koszarach radzieckich, a budynki choć wielokrotnie modernizowane i dostosowywane są z XIX w. Architektura w tamtym okresie nie była przyjazna osobom niepełnosprawnym. Obecnie ich dostosowywanie bywa trudne lub czasami wręcz niemożliwe. Natomiast nowe budynki, które powstają na terenie naszej placówki jak oddziały zakaźne i pediatryczne są w pełni dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Budując nowe oddziały zawsze pamiętamy o pacjentach z różnymi dysfunkcjami.

Obecny na uroczystości Bartłomiej Skrzyński, rzecznik Prezydenta Wrocławia ds. Osób Niepełnosprawnych uważa, że miasto myśli o osobach niepełnosprawnych.  

- We Wrocławiu dbamy nie tylko o osoby niesprawne ruchowo ale i osoby niewidome i niedowidzące. Wystarczy  spojrzeć choćby na wrocławski Rynek, gdzie jest dostępna miniaturka Ratusza w alfabecie Braille”a.  Tego typu miniaturek we Wrocławiu jest bardzo dużo  m.in. Stadion Wrocławia, Opera Wrocławska czy Wrocławski Trakt dookoła Rynku. Cały czas staramy się tworzyć przestrzeń dostępną dla osób na wózkach czy niewidomych i niedowidzących. Dlatego też gratuluję dyrektorowi tego szpitala inicjatywy. Z tego co mi wiadomo  jesteście pierwszą placówką, która ma Kartę Praw Pacjenta w alfabecie Braille’a. To pokazuje, że chcemy być dostępni dla wszystkich i że przestrzenie bez barier zależą od nas wszystkich. Te działania wpisują się w koncepcję „Wrocław bez barier”  – mówił Bartłomiej Skrzyński.   

Z kolei Krzysztof Pede, prezes zarządu Stowarzyszenia na rzecz Równego Dostępu do Kształcenia „Twoje Nowe Możliwości”, które przygotowało Kartę Praw Pacjenta w alfabecie Braille’a przyznał, że wydrukowanie takiego dokumentu dla szpitala musiało spełniać jeszcze jeden wyjątkowy warunek. Karta musiała powstać na materiale odpornym na wszelkie środki dezynfekujące.

- Przygotowaliśmy wydruk na foli, który spokojnie można myć, czyścić i nie jest to dokument jednorazowy. Dla nas  samych to pewnego rodzaju innowacja ale i sukces, że zastosowanie alfabetu Braille’a rozszerza się. Dla osoby niewidomej to duży komfort, że może sobie wszystko sam przeczytać i że trafił do miejsca, gdzie zadbają o jego potrzeby. Często siła tych kilkunastu wierszy w alfabecie jest większa niż treść tekstu, który czyta – mówił Krzysztof Pede. Dodał, że stowarzyszenie jest otwarte na dalszą współpracę ze szpitalem.

W zrealizowaniu inicjatywy podjętej przez pracowników działu zarządzania jakością naszego szpitala pomógł dyrektor oddziału dolnośląskiego PEFRON Marcina Sokołowskiego, za co bardzo serdecznie dziękujemy w imieniu pacjentów. (ula)