Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

A- A A+

Osiągnięcia szpitala

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego swoje działania związane z poprawą jakości świadczonych usług zdrowotnych rozpoczął w 2006 roku w celu uzyskania jak najwyższego zadowolenia pacjentów z udzielanych świadczeń zdrowotnych zgodnie z misją:

„ZDROWIE - PROFESJONALIZM – NOWOCZESNOŚĆ”.

Szpital poprzez wdrożenie następujących Systemów: Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008, Zarządzania Środowiskiem - ISO 14001:2004, Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy - PN-N-18001:2004, Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO / IEC 27001:2013 oraz Systemu Akredytacji Szpitali, usprawnił funkcjonowanie procesów i działań pracowników, standaryzując procedury medyczne i organizacyjne, jak również zwiększył bezpieczeństwo pacjentów Szpitala.

Przyznane przez niezależne jednostki zewnętrzne certyfikaty, są dowodem zaufania w zakresie jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych w Szpitalu, a wdrożone działania na rzecz jakości są weryfikowane podczas kolejnych wizyt kontrolnych przez wizytatorów i audytorów.

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością

Polityka


Certyfikat Akredytacyjny

Umożliwia identyfikację i eliminację ryzyka związanego z hospitalizacją, zwiększa bezpieczeństwo pacjentów, wymaga ciągłej analizy oraz monitorowania procesów klinicznych.

Certyfikat Akredytacyjny

Ogólnopolski Ranking Szpitali

Ranking 2011

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego począwszy od 2002 r., bierze udział w ogólnopolskim rankingu "Rzeczpospolitej" - Bezpieczny Szpital. W prestiżowym rankingu oceniany jest poziom zarządzania, spełnianie wymogów sanitarnych, jakość infrastruktury, działania inwestycyjne, infrastruktura placówki oraz jej kondycja finansowa.

W latach 2002 - 2012 Szpital zajmował następujące miejsca:

 • 2012 - 30 miejsce w kraju;
 • 2011 - 24 miejsce w kraju;
 • 2010 - 31 miejsce w kraju;
 • 2009 - 30 miejsce w kraju;
 • 2008 - 29 miejsce w kraju;
 • 2007 - 30 miejsce w kraju;
 • 2006 - 27 miejsce w kraju;
 • 2005 - 31 miejsce w kraju;
 • 2004 - 29 miejsce w kraju;
 • 2002 - 71 miejsce w kraju.

Szpital brał także udział w Dolnośląskim Rankingu Szpitali i tam zajmował następujące miejsca:

 • 2012 - 4 miejsce w województwie;
 • 2011 - 5 miejsce w województwie;
 • 2010 - 4 miejsce w województwie;
 • 2009 - 3 miejsce w województwie;
 • 2008 - 3 miejsce w województwie;
 • 2007 - 2 miejsce w województwie;
 • 2006 - 1 miejsce w województwie;
 • 2005 - 2 miejsce w województwie;
 • 2004 - 2 miejsce w województwie;
 • 2002 - 6 miejsce w województwie;

Dolnośląska Nagroda Gospodarcza

Dolnośląska nagroda gospodarczaDolnośląska Nagroda Gospodarcza (DNG) to regionalne wyróżnienie przyznawane dla wybitnych przedsiębiorców, wiarygodnych podmiotów gospodarczych i instytucji, których działalność jest istotna dla dynamicznego rozwoju regionu i promocji Dolnego Śląska.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego, jako pięciokrotny laureat Dolnośląskiego Certyfikatu Gospodarczego, został wyróżniony Dolnośląską Nagrodą Gospodarczą przez Kapitułę DNG pod przewodnictwem Marszałka Województwa Dolnośląskiego.

Uroczyste wręczenie nagrody odbyło się 16 listopada 2012 r. podczas XIV Dolnośląskiego Forum Politycznego i Gospodarczego w Krzyżowej.


Dolnośląski Certyfikat Gospodarczy

Dolnośląski certyfikat gospodarczyDolnośląski Certyfikat Gospodarczy (DCG) jest regionalnym certyfikatem wiarygodności i jakości gospodarczej, przyznawanym przedsiębiorcom przez Województwo Dolnośląskie.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego jest 5-krotnym laureatem Dolnośląskiego Certyfikatu Gospodarczego.

Po podpisaniu umowy z Zarządem Województwa Dolnośląskiego i objęciu stanowiska przewodniczącego Kapituły DCG przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego, DCG stał się najważniejszym Certyfikatem wiarygodności i jakości gospodarczej w regionie.


Certyfikat ISO 9001:2008

Certyfikat ISO 9001:2008Ocenia zdolność spełniania wymagań i bezpieczeństwa pacjentów oraz obowiązujących przepisów prawnych. Porządkuje i ujednolica działania związane z planowaniem zasobów i zwiększa nadzór nad aparaturą, sprzętem medycznym oraz infrastrukturą. Redukuje rozpoznawane zdarzenia niepożądane oraz monitoruje i doskonali procesy świadczonych usług zdrowotnych.


 Certyfikat ISO 14001:2004

Certyfikat ISO 14001:2004Wpływa na skuteczne planowanie, weryfikację i doskonalenie działań związanych z ochroną środowiska oraz działania Szpitala na środowisko zewnętrzne. Zapobiega powstawaniu awarii, usprawnia gospodarowanie odpadami i zwiększa świadomość proekologiczną pracowników.


Certyfikat ISO 18001:2004

Certyfikat PN-N 18001:2004Zapewnia pracownikom oraz pacjentom wymagany poziom ochrony zdrowia i życia przed zagrożeniami występującymi w środowisku szpitalnym. Identyfikuje i monitoruje zagrożenia wypadkowe i potencjalnie wypadkowe. Pozwala na świadome stosowanie środków ochrony w celu projektowania i planowania działań poprawy bezpieczeństwa pacjentów i pracowników.


Certyfikat ISO/IEC 27001:2013

Certyfikat ISO/IEC 27001:2013Chroni gromadzone dane pacjentów, szpitala oraz instytucji współpracujących poprzez zapewnienie poufności, prywatności, jednolitości i czytelności danych. Pozwala na ochronę gromadzonych i przetwarzanych informacji i innych związanych z nimi aktywów przed nieuprawnionym dostępem, naruszeniem integralności bądź zniszczeniem.


Aktualności i informacje dla pacjentów

Program dla niedożywionych pacjentów 2018

„Działania edukacyjne, profilaktyka, diagnostyka i leczenie niedożywienia u mieszkańców z terenu Województwa Dolnośląskiego”

Głodzenie, czyli stan niedoboru pokarmu jest sytuacją, w której organizm zmuszony jest do zużywania własnych tkanek jako zapasów energetycznych oraz źródła niezbędnych białek.

Więcej…

Pluszaki dla dzieci od klientów IKEA

Dzięki zbiórce w ramach kampanii „LET’S PLAY - Zabawa to poważna sprawa” IKEA przekazała Pawilonowi Pediatrycznemu Wojewodzkiego Szpitala Specjalistycznego przy ul. Koszarowej 1500 zabawek.

Więcej…

Media o naszym Ośrodku Żywienie Klinicznego i 5. rocznicy

Wczoraj tj. 7 grudnia 2017 r.odbyła się w naszym Szpitalu konferencja prasowa poświęcona 5. rocznicy funkcjonowania programu "Działania edukacyjne, profilaktyka, diagnostyka i leczenie niedożywienia u dorosłych mieszkańców z terenu województwa dolnośląskiego". W ramach programu 5 tys. pacjentów zostało objetych specjalistyczną opieką.

Więcej…