Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

A- A A+

Programy zdrowotne

Profilaktyka zakażeń wirusem RS u dzieci z przewlekłą chorobą płuc

Nazwa programu:

PROFILAKTYKA ZAKAŻEŃ WIRUSEM RS U DZIECI Z PRZEWLEKŁĄ CHOROBĄ PŁUC (DYSPLAZJĄ OSKRZELOWO-PŁUCNĄ) ICD-10 P27.1

Cel programu:

Zapobieganie ciężkiej chorobie dolnych dróg oddechowych wywołanej przez syncytialny wirus oddechowy (ang. respiratory syncytial virus, RSV) wymagającej hospitalizacji, u dzieci z dużym zagrożeniem chorobą wywołaną przez RSV, w tym:

  • zapaleniu płuc,
  • ostremu zapaleniu oskrzelików,
  • ostremu zapaleniu oskrzeli.

Opis problemu medycznego:

Wirus syncytium nabłonka oddechowego (Respiratory Syncytial Virus, RSV) jest główną przyczyną wirusowych infekcji dolnych dróg oddechowych (zapalenia oskrzeli, oskrzelików i płuc). Ze względu na powszechność występowania wirusa częstość zakażeń jest bardzo wysoka i wynosi 68.8% w 1. roku życia i 82.6% w 2. roku życia. Oznacza to, że w ciągu 2 pierwszych lat życia dziecka ma ono praktycznie stuprocentową szansę na zakażenie. Zakażenie RSV może przebiegać jako typowa infekcja wirusowa o umiarkowanym nasileniu, jednak u noworodków urodzonych przedwcześnie, z przewlekłą choroba płuc (dysplazją oskrzelowo-płucną) może być przyczyną ciężkiego zapalenia oskrzelików lub zapalenia płuc prowadzącego do niewydolności oddechowej, a nawet do zgonu dziecka.

Brak jest skutecznego leczenia przyczynowego. Objawowo stosuje się leki rozszerzające oskrzela i glikokortykosteroidy. Istotną rolę odgrywa profilaktyka w postaci edukacji rodziców, opiekunów i personelu medycznego dotycząca prostych zaleceń, jak częste mycie rąk, unikanie kontaktu ze starszymi dziećmi, zmniejszenie ekspozycji na dym tytoniowy.

Epidemiologia:

Częstość BPD rozpoznanej wg nowej definicji (stwierdzenie tlenozależności w 28 dobie życia) szacowana jest na 77% populacji dzieci urodzonych przed 32 t.c. z urodzeniową masą ciała ≤ 1000 g. Grupa specjalnego ryzyka dzieci szczególnie narażonych na powikłania związane z infekcją RSV w Polsce wynosi ok. 400 - 500 pacjentów w ciągu roku (jednego sezonu zachorowań).

1. Opis programu

Substancja czynna finansowana w ramach programu: paliwizumab

Opis działania leku

Paliwizumab jest humanizowanym monoklonalnym przeciwciałem klasy IgGltc skierowanym przeciw epitopowi w antygenowym miejscu A białka fuzyjnego syncytialnego wirusa oddechowego (RSV). To humanizowane przeciwciało monoklonalne zbudowane jest z sekwencji ludzkich (95%) i mysich (5%) przeciwciał. Wykazuje silne działanie neutralizujące wirus i hamujące fuzję, w przypadku obydwu podtypów syncytialnego wirusa oddechowego, tzn. szczepów A i B. Stężenia paliwizumabu w surowicy wynoszące około 30 µg/ml hamowały w 99% replikację RSV w tkance płucnej szczura z rodzaju Sigmodon.

Paliwizumab podawany dzieciom o zwiększonym ryzyku zakażenia zmniejsza częstość hospitalizacji z powodu infekcji RSV; nie wpływa na ciężkość przebiegu zakażenia RSV. Właściwości farmakokinetyczne leku są zbliżone do wykazywanych przez immunoglobuliny IgGi. U dzieci t½ wynosi 20 dni.

Kryteria kwalifikacji do leczenia paliwizumabem:

Do udziału w programie kwalifikację zatwierdza konsultant wojewódzki w dziedzinie neonatologii w porozumieniu z konsultantem krajowym na podstawie dokumentacji z ośrodka.

Kryterium definiujące przewlekłą chorobę płuc (dysplazję oskrzelowopłucną):

  • tlenoterapia ze stężeniem > 21 % do co najmniej 28 doby życia oraz spełnienie dodatkowych kryteriów:
  • nieukończony 3 miesiąc życia w chwili rozpoczęcia sezonu zakażeń wirusem RS (data urodzenia od 1 sierpnia do zakończenia sezonu zakażeń) oraz wiek ciążowy poniżej 30 tygodnia

lub

  • nieukończony 6 miesiąc życia w chwili rozpoczęcia sezonu zakażeń wirusem RS (dala urodzenia od 1 maja do zakończenia sezonu zakażeń) oraz wiek ciążowy poniżej 28 tygodnia

2. Określenie czasu leczenia w programie

Lek podawany jest co miesiąc - 5 razy podczas sezonu spodziewanego zagrożenia zakażeniem RSV (od listopada do kwietnia).

3. Kryteria wyłączenia z programu

1) objawy nadwrażliwości na paliwizumab lub jakikolwiek ze składników występujących w preparacie;

2) objawy nadwrażliwości na inne humanizowane przeciwciała monoklonalne;

3) brak zgody pacjenta.


Opracowano na podstawie: Załącznika nr 1 do zarządzenia Nr 73/2011/DGL Prezesa NFZ z dnia 24 października 2011 r., Załącznika B.40 do Obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. Urz. Min. Zdrowia z 2012 r. poz. 66)

Aktualności i informacje dla pacjentów

Narodowe czytanie z wicemarszałkiem Marcinem Krzyżanowskim

Wicemarszałek województwa dolnośląskiego Marcin Krzyżanowski spotkał się w sobotę z małymi pacjentami naszego Szpitala w ramach Narodowego Czytania. Dzieci wysłuchały jednej z nowel.

Więcej…

Szkolenie dla personelu: jak leczyć niedożywienie

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny przy ul. Koszarowej 5 serdecznie zapraszam na szkolenia dla dietetyków, lekarzy, pielęgniarek, studentów uczelni medycznych, które odbywają się w ramach finansowanego przez samorząd Dolnego Śląska programu ”Niedożywienie”. Szkolenia: „Rozpoznawanie i leczenia niedożywienia, żywność medyczna w leczeniu niedożywienia”.

Więcej…

„Program Niedożywienia” - szkolenie dla personelu

Zapraszamy lekarzy, pielęgniarki, oraz dietetyków na bezpłatne szkolennie w ramach programu "Działania edukacyjne, profilaktyka, diagnostyka i leczenie niedożywienia u mieszkańców z terenu woj. dolnośląskiego", które odbędzie się 13 czerwca 2019 r., w godzinach 9:00-12:00.

Więcej…