Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

A- A A+

Programy zdrowotne

Leczenie przewlekłych zakażeń płuc u pacjentów z mukowiscydozą

Nazwa programu:

LECZENIE PRZEWLEKŁYCH ZAKAŻEŃ PŁUC U PACJENTÓW Z MUKOWISCYDOZĄ

w Oddziale Pediatrycznym - Pulmonologii i Alergologii

Od 01.01.2012 r. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego zawarł umowę z NFZ z rodzaju leczenie szpitalne w zakresie Terapeutycznych Programów Zdrowotnych - Leczenie przewlekłych zakażeń płuc u pacjentów z mukowiscydozą.

Cel programu:

1. Poprawa jakości życia;

2. Zmniejszenie nasilenia objawów ze strony układu oddechowego oraz poprawa tolerancji wysiłku;

3. Poprawa wskaźników czynnościowych (wzrost FEV1, FVC);

4. Zwolnienie rocznego tempa spadku FEV1;

5. Zmniejszenie częstości zaostrzeń oraz częstości hospitalizacji.

Opis problemu medycznego:

Mukowiscydoza jest najczęstszą uwarunkowaną genetycznie chorobą rasy białej o autosomalnym recesywnym sposobie dziedziczenia. W patogenezie choroby podstawową rolę odgrywają mutacje genu CFTR (ang. cystic fibrosis transmembrane conductance regulator) zlokalizowanego na długim ramieniu chromosomu siódmego. Produktem genu jest białko CFTR odpowiedzialne za prawidłowy przezbłonowy transport jonów. Mutacje i wynikające z nich zaburzenia transportu jonów są przyczyną zaburzeń zewnątrzwydzielniczej funkcji gruczołów, głównie w układzie pokarmowym i oddechowym. Podstawowy, wrodzony defekt dotyczy zaburzeń przewodzenia błonowego kanału chlorkowego. W układzie oddechowym w efekcie zaburzeń funkcji białka CFTR dochodzi do zmniejszenia warstwy zolowej płynu okołorzęskowego, zmiany jego właściwości fizykochemicznych, osłabienia ruchu rzęsek i upośledzenia mechanizmów oczyszczania śluzowo-rzęskowego. Zaburzenia jonowe prowadzą dodatkowo do produkcji nieprawidłowych glikoprotein i glikolipidów błony komórkowej, ułatwiających adhezję bakterii do komórek nabłonka.

Zastój gęstej wydzieliny sprzyja przewlekłym zakażeniom bakteryjnym i tworzeniu biofilmu utrudniającego dostęp komórek fagocytujących i leków. Przewlekły proces zapalny stopniowo prowadzi do uszkodzenia ścian oskrzeli i powstania rozstrzeni, a wokół nich występuje proces włóknienia. Ostatecznie prowadzi to do wystąpienia przewlekłej niewydolności oddechowej. Zmiany w układzie oddechowym i ich dynamika decydują o długości i jakości życia chorych na mukowiscydozę.

Mukowiscydoza jest chorobą ogólnoustrojową o różnorodnej ekspresji klinicznej. W klasycznej (pełnoobjawowej) postaci manifestuje się przewlekłą chorobą oskrzelowo-płucną, zewnątrzwydzielniczą niewydolnością trzustki, niepłodnością mężczyzn oraz podwyższonym stężeniem chlorków w pocie.

O długości i jakości życia chorych na mukowiscydozę decydują przede wszystkim zmiany w układzie oddechowym i dynamika ich rozwoju

Leczenie chorych na mukowiscydozą musi być kompleksowe i wielospecjalistyczne. Ze względu na wielonarządową ekspresję choroby obejmuje ono:

 • leczenie żywieniowe,
 • terapię niewydolności wewnątrzwydzielniczej trzustki,
 • profilaktykę i leczenie choroby oskrzelowo-płucnej,
 • leczenie powikłań CF.

Epidemiologia:

Dziedziczenie autosomalne recesywne, nosiciele stanowią 2-5 % populacji. Częstość występowania szacowana na 1/ 2500 – 5000 urodzeń, co oznacza, że rocznie rodzi się 60-120 dzieci z mukowiscydozą.

Zakażenie pałeczką ropy błękitnej (Pseudomonas aeruginosa) dotyczy około 60% chorych, w tym ponad 80% chorych dorosłych.

Opis programu

Program polega na podawaniu wziewnie tobramycyny pacjentom w wieku powyżej 6 lat z mukowiscydozą leczonym z powodu przewlekłych zakażeń płuc wywołanych przez pałeczkę ropy błękitnej (Pseudomonas aeruginosa).

Substancja czynna finansowana w ramach programu: tobramycyna

Opis działania leku

Tobramycyna jest antybiotykiem aminoglikozydowym wytwarzanym przez Streptomyces tenebrarius. Działa głównie przez zaburzanie syntezy białka prowadząc do zmian przepuszczalności błony komórkowej, postępującego zniszczenia otoczki komórki i wreszcie do śmierci komórki. Tobramycyna ma działanie bakteriobójcze w stężeniach równych lub nieznacznie przewyższających stężenia hamujące wzrost.

Kryteria włączenia do programu:

 • wiek od 6 lat
 • udokumentowane przewlekłe zakażenie płuc wywołanym przez Pseudomonas aeruginosa,
 • oporność na kolistynę lub udokumentowana nietolerancja kolistyny (nietolerancję kolistyny można wykazać poprzez spadek FEV1 lub FVC po rozpoczęciu leczenia kolistyną podawaną wziewnie lub dodatni wynik testu degranulacji bazofila z kolistynyą).

Kryteria wyłączenia z programu:

 • nadwrażliwość na tobramycynę, inny aminoglikozyd czy substancję pomocniczą.,
 • upośledzenie słuchu (z dużą ostrożnością należy rozważyć stosowanie leku u świadczeniobiorcy przyjmującego inne leki ototoksyczne),
 • uszkodzenie nerek (stężenie kreatyniny w surowicy nie mniejsze niż 2mg/dl lub mocznika nie mniejsze niż 40mg/dl),
 • krwioplucie nie mniejsze niż 60 cm3 na dobę w okresie 30 dni przed pierwszym podaniem tobramycyny,
 • stwierdzenie ropnia płuca w RTG klatki piersiowej.

Opracowano na podstawie Załącznika nr 30 do Zarządzenia Nr 59/2011/DGL Prezesa NFZ z dnia 10 października 2011 roku

Aktualności i informacje dla pacjentów

Darczyńcy

  


Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego otrzymał dotację w kwocie 50 000,00 zł
 
ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
 
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania polegającego na utylizacji środków ochrony osobistej,
 
 wykorzystywanej w czasie występowania zakażeń wirusem SARS-CoV-2 i zachorowwań na chorobę COVID-19.
 

Dziękujemy za okazane wsparcie.
 
 
 
 
 
Utworzono: 18 maj 2020

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego dnia 30.04.2020 r. otrzymał darowiznę pieniężną
 
od Fundacji KGHM Polska Miedź w Lubinie w kwocie 283 230,00 zł
 
z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu środków ochrony osobistej dla Szpitala
 
 w postaci kombinezonów, gogli oraz maseczek chirurgicznych w z związku z epidemią COVID-19.
 

Za otrzymaną pomoc serdecznie dziękujemy.
 
Więcej…

Komunikat dotyczący Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej

 

 

 Komunikat dotyczący realizacji świadczeń
w Ambulatoryjnej Opiece Specjalistycznej

 

Poradnie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego wznawiają działalność z ograniczoną ilością wizyt.
 
W związku z obecną sytuacją epidemiczną w celu minimalizacji ryzyka transmisji infekcji COViD-19 ogranicza się do niezbędnego minimum osobiste kontakty z pacjentami.

 

 
Rejestracja do poradni odbywa się telefonicznie bądź z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych.
 

BUDYNEK C

BUDYNEK A3

tel.  0 700 30 00

dla połączeń z komórki 459 595 500

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

poniedziałek 13:00 – 16:00

wtorek – piątek 9:00 – 13:00

tel.  0 700 30 00

dla połączeń z komórki 459 595 500

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

poniedziałek – piątek 8:00 – 14:00

 Poradnia Chorób Zakaźnych  Poradnia Alergologiczna dla dzieci
 Poradnia Profilaktyczno-Lecznicza Niedoborów Odporności  Poradnia Neurologiczna dla dzieci
 Poradnia Gastroenterologiczna  Poradnia Nefrologiczna dla dzieci
   Poradnia Chorób Zakaźnych dla dzieci
   Poradnia Hepatologiczna dla dzieci
   Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc dla dzieci
   Poradnia Neonatologiczna
   Poradnia Reumatologiczna dla dzieci
   Poradnia Gastroenterologiczna dla dzieci
   Poradnia Okulistyczna dla dzieci (od lipca)
   Poradnia Neurologiczna
  
Poradnia przyjmuje pacjentów wcześniej umówionych na określoną godzinę. Pacjent na wizytę powinien przybyć punktualnie, nie wcześniej niż na 5 minut przez wyznaczoną godziną.
 
Prosimy o każdorazowe odwoływanie terminu planowej wizyty w poradni specjalistycznej. Na wizytę do poradni dziecko przychodzi z jednym opiekunem.
 
Ogranicza się przebywanie w placówce osób z zewnątrz (z zachowaniem odstępu między poszczególnymi osobami 2 m – nie dotyczy odległości pomiędzy rodzicem/opiekunem prawnym a dzieckiem).
 
Dziecko i jego opiekun w trakcie pobytu w poradni powinni mieć założone maseczki zasłaniające usta i nos lub przyłbice, z wyjątkiem dzieci do lat 4, osób ze schorzeniami układu oddechowego i osób, które z powodu niepełnosprawności lub stanu zdrowia nie mogą założyć i zdjąć ochrony twarzy. Decyzja o założeniu rękawiczek jednorazowych należy do rodzica.
 
Pacjenci objęci leczeniem w poradni mają możliwość skorzystania z teleporady po wcześniejszym umówieniu w rejestracji.
 
 
Zgodnie z wytycznymi Inspekcji Sanitarnej, Pacjenci z objawami infekcji dróg oddechowych lub objawami przeziębieniowymi proszeni są o niezgłaszanie się na planowane wizyty.
 

 

 

Nowa Poradnia Psychologiczno-Terapeutyczna dla Dzieci i Młodzieży

 

  

 

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego powstała Poradnia Psychologiczno-Terapeutyczna, z której bezpłatnie mogą korzystać Dzieci uczące się, Młodzież oraz Osoby do 21 r.ż. wraz z Rodzinami i / lub Opiekunami prawnymi.
W Poradni pracują psycholodzy i psychoterapeuci posiadający duże doświadczenie w psychoterapii dzieci, młodzieży i rodzin.
 
Ze względu na obecne ograniczenia, nasze usługi w najbliższym czasie będą udzielane z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych w następującym zakresie:
- porada psychologiczna diagnostyczna
- porada psychologiczna
- sesja psychoterapii indywidualnej
- konsultacje psycho-edukacyjne dla rodziców.
 
Kiedy będzie taka możliwość, oferta zostanie poszerzona o:
- sesje psychoterapii rodzinnej
- sesje psychoterapii grupowej
- wizyty domowe i porady środowiskowe.

Naszym zdaniem, najskuteczniejsze są działania zintegrowane, dlatego też nie ograniczamy się tylko do pracy z Dzieckiem i Jego Rodziną, ale chcemy współpracować także z innymi instytucjami i podmiotami, pod których opieką znajduje się Pacjent. Proponujemy konsultacje edukacyjno-profilaktyczne dla Osób stanowiących wsparcie społeczne Dziecka oraz spotkania koordynacyjne (konsylia) z instytucjami i podmiotami, które zajmują się Dzieckiem i Jego Rodziną.

Jeśli potrzebujecie Państwo więcej informacji na temat funkcjonowania Poradni, zapraszamy do kontaktu telefonicznego od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 15.00 pod numerem telefonu:
71 / 392-53-56 oraz 503 916 169 lub drogą elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .
 

 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą nowej poradni - przejdź