Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

A- A A+

PN/US/06/18 - usługa żywienia pacjentów szpitala - uzupełnienie II

ogłoszenie 

ZAŁĄCZNIK NR 1

załącznik nr   3

załącznik nr 4

załącznik  nr 5

załącznik nr 6

załącznik nr 7a

załącznik nr 7b

załącznik nr 8

załącznik nr 9

załącznik nr 2 - procedura żywienia

załącznik nr  1  do procedury

załącznik nr 1a

załącznik nr 1b

załącznik nr 1c

załącznik nr 1d

załącznik nr 1e

załącznik   nr 1f

załącznik nr 1g

załącznik   nr 1h 

załącznik  nr 1i

załącznik  nr 1j

załącznik  nr 2do procedury  żywienia

załącznik nr 3 do procedury  żywienia

załącznik nr 4 do procedury  żywienia

załącznik nr 7 do procedury  żywienia

załacznik  nr10 do procedury  żywienia

załącznik nr 12 do procedury  żywienia

ZMIANIE ULEGA ZAŁĄCZNIKNR 1  DO SIWZ

zmieniony  załącznik   nr 1   do SIWZ  24.01.2018

odpowiedzi na  zapytania  nr 1

odpowiedzi   nr 2

w  związku  z   udzielonymi   odpowiedziami,   zmiane   ulega  załącznik  nr 3  i   załącznik nr 7a    do   SIWZ

załącznik nr 3 zmieniony

załącznik nr 7a  zmieniony

Odpowiedzi  z  dnia 25.01.2018

 Zestawienie   złożonych  ofert 26.01.2018

INFORMACJA  O    WYBORZE   OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ